Dọn dẹp sổ sách kế toán

2016/08/14 Dichvuketoan harbor city, du an harbor city

Bạn có vấn đề về số liệu những năm trước đây ảnh hưởng đến báo cáo tài chính hiện tại? Bạn đang lo lắng về số liệu kết  toán trước khi báo cáo cơ quan thuế hay cấp trên? Dịch vụ dọn dẹp sổ sách kế toán của DNG sẽ là giải pháp nhanh chóng và hữu hiệu nhất.

 

Công ty Dịch Vụ Kế Toán DNG có đội ngũ kế toán trưởng, chuyên viên kế toán, chuyên viên kiểm toán từ 10-20 năm kinh nghiệm, cập nhật thường xuyên kiến thức kế toán tài chính hiện đại và qui định mới nhất của luật pháp.

DNG luôn có mặt khi các bạn cần!

 

Một số công việc chính trong Dịch vụ dọn dẹp sổ sách kế toán của DNG :

 • Kiểm tra sự phù hợp của các chứng từ kế toán.
 • Kiểm tra việc định khoản các nghiệp vụ kế toán.
 • Kiểm tra việc hạnh toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
 • Kiểm tra việc lập và kê khai báo cáo thuế VAT hàng tháng.
 • Kiểm tra lập báo cáo quyết toán thuế thu nhập Doanh nghiệp.
 • Kiểm tra hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân.
 • Kiểm tra việc lập báo cáo tài chính theo quy định.
 • Tư vấn điều chỉnh cho doanh nghiệp các sai sót, chưa phù hợp với quy định của pháp luật.
 • Thiết kế lập lại sổ sách kế toán, báo cáo thuế theo đúng quy định của các luật thuế.
 • Thực hiện điều chỉnh các báo cáo thuế khi có sai lệch.
 • Hiệu chỉnh báo cáo thuế, báo cáo tài chính và sổ sách kế toán

 

Hãy liện hệ với chúng tôi – DNG hotline 093 711 9398

Tác giả: Dichvuketoan
Tags: