Bản tin tài chính tháng 09/2016

2016/11/30 Dichvuketoan harbor city, du an harbor city

Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa

Quyết định số 1859/QĐ-BTC ngày 31/8/2016 của Bộ Tài chính về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính

Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 100/2016/NĐ-CPngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế và sửa đổi một số điều tại các Thông tư về thuế

Thông tư số 16/2016/TT-BCT ngày 19/8/2016 của Bộ Công thương quy định việc áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu và trứng gia cầm có xuất xứ từ các nước thành viên của Liên minh Kinh tế Á - Âu năm 2016

Thông tư số 19/2016/TT-BCT ngày 14/09/2016 của Bộ Công thương quy định định mức tiêu hao năng lượng trong ngành công nghiệp sản xuất bia và nước giải khát

Công văn số 4066/TCT-CS ngày 7/9/2016 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế

Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan

Quyết định số 36/2016/QĐ-TTg ngày 1/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hoá nhập khẩu

Thông tư số 128/2016/TT-BTC ngày 9/8/2016 của Bộ Tài chính quy định miễn, giảm thuế xuất khẩu đối với các sản phẩm thân thiện với môi trường; sản phẩm từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải quy định tại Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

Công văn số 8621/TCHQ-TXNK ngày 8/9/2016 của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế

Công văn số 3907/TCT-KK ngày 29/8/2016 của Tổng cục Thuế về việc kê khai, nộp thuế GTGT vãng lai

Công văn số 3889/TCT-CS ngày 29/8/2016 của Tổng cục Thuế về chi phí hỗ trợ cho tổ chức Đảng, tổ chức chính trị xã hội

Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 9/9/2016 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

Công văn số 3945/TCT-CS ngày 30/8/2016 của Tổng cục Thuế về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Công văn số 3730/TCT-CS ngày 18/8/2016 của Tổng cục Thuế về việc giới thiệu Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC về nội dung chi và quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp

Tác giả: Dichvuketoan
Tags: